Pinhole project IX, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project IX, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project VI, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project VI, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project III, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project III, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project VIII, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project VIII, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project V, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project V, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project II, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project II, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project VII, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project VII, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project IV, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project IV, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project I, 60x60cm, oil on canvas 2021
Pinhole project I, 60x60cm, oil on canvas 2021

Pinhole Project (Camera Obscura)

Pinhole Project is a concept that leans away from my usual thinking of painting. I put my minimalist approach aside, while the content genre is an innovative element for me as well. During the first wave of the pandemic in 2020 I made a camera obscura for my son. When his interest waned, I stumbled upon it by chance. I took it and began wandering around the house and the garden, intuitively capturing impressions. I said to myself: “These are ready-made things.” Images appeared on the focusing screen, turned around, optically raw, often unclear, limited to a circle, but their imperfection all the more interesting for me. This led me to create this mini-series. 

Pinhole Project consists of nine shots with no connection between each other. They are only linked through the subjective perception of my daily life, my “point of view”. These images, it’s my life, it’s everything. 

It’s what I see and it’s what I decided to pain. No more, no less. 

 

Pinhole Project (Camera Obscura)

Pinhole Project je koncept, ktorý sa odkláňa od môjho zvyčajného uvažovania nad obrazom. Minimalistický prístup tu absentuje, pričom obsahový žáner je tiež u mňa inovatívny. Počas prvej vlny pandémie v roku 2020 som synovi vytvoril cameru obscuru. Po istej dobe, keď ho už prestala zaujímať, som ju náhodou chytil do ruky ja. Začal som s ňou blúdiť po dome a po záhrade. Pohľadom na matnicu som intuitívne snímal dojmy. V duchu som si povedal: “Toto sú už hotové veci.” Na matnici sa zjavovali obrázky síce stranovo obrátené, opticky nekorigované, často nejasné a v kruhovom výreze, no pre mňa práve svojou nedokonalosťou zaujímavé. To ma viedlo k vytvoreniu tejto mini-série. 

Pinhole Project pozostáva z deviatich navzájom nesúvisiacich záberov, ktoré spája len to, že sú výsledkom subjektívneho vnímanie môjho každodenného života, môj “point of the view”.  Tieto pohľady/obrazy, to je môj život, je to všetko. 

Je to to, čo vidím a to som sa rozhodol aj namaľovať. Nič viac a nič menej.